ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมมือ กฟภ.-กพร. ขับเคลื่อนโครงการ "1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า" หวังสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในทุกตำบล
 


วานนี้ (3 ส.ค. 2564) เวลา 09.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งเป้าสร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ประชาชน และมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับใบประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกตำบล ๆ ละ 1 คน สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ได้มีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยมีช่างไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับใบประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 7,127 คน จาก 8,508 ตำบล ซึ่งยังไม่ครบตามเป้าหมาย จึงได้ขอความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการไปยัง อปท. เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้มีช่างไฟฟ้าได้ครบทุกตำบลแม้ในพื้นที่ห่างไกล และต่อยอดเพิ่มสาขาช่างอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป อธิบดี สถ. กล่าวย้ำว่า ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หรือประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเครือข่ายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และประชาสัมพันธ์โครงการให้แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมและยกระดับฝีมือช่างไฟฟ้าให้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 236