ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล
 


วันนี้ (28 มิ.ย. 2564) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ารับรางวัลต้นแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก ในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในเด็กผ่านการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และการประกวดต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดกิจกรรม (ขยับแปรง 2 นาที) ผ่านคลิปวิดีโอ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการแปรงฟันในเด็กนักเรียนผ่านการประกวดเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคว้ารางวัลดังกล่าว จำนวน 12 แห่ง

จำนวนผู้เข้าชม 290