ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เปิดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกผ่านการประเมิน LPA
 


วันนี้ (21 มิ.ย. 2564) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมเปิดงานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP Thailand และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 418