ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สุขภาพดีวิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี
 


วานนี้ (14 ม.ค. 2564) เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สุขภาพดีวิถีใหม่ เด็กไทยสายตาดี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย กรมการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ห้างแว่นท็อปเจริญ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชม 457