ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค. สถ.) เตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ สร้างความเข้าใจถึงการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินของท้องถิ่น เพื่อให้การรับมือในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 


วันนี้ (5 ม.ค. 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ศบค. สถ.) โดยมี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ นายสุรพล เจริญภูมิ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี ผู้ตรวจราชการ สถ. พร้อมด้วยผู้บริหาร สถ. ในส่วนกลาง เข้าร่วมการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 562