ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม สถ. ประจำเดือนธันวาคม 2563
 


วันนี้ (25 ธ.ค. 2563) ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม สถ. ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมในส่วนกลาง และมีท้องถิ่นจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์

จำนวนผู้เข้าชม 379