ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจสู้ภัย COVID-19 ทั่วประเทศ
 


วานนี้ (23 ธ.ค. 2563) เวลา 14.00 น. ณ อาคารสุวัทนา สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายมนัส สุวรรณรินทร์ เลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น รับมอบผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจสู้ภัย COVID-19 ทั่วประเทศ จำนวน 2,610 หีบ มูลค่ารวม 3,679,074 บาท (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) จากนายสาโรจน์ อินทพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์และความยั่งยืน บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และคณะ

จำนวนผู้เข้าชม 253