ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ
 


วันนี้ (21 ธ.ค. 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน และเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งสิ้น 323 คน

จำนวนผู้เข้าชม 349