ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ยกเป็นต้นแบบการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 


วานนี้ (23 พ.ย. 2563) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ ที่ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองสตูล ในการนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสตูล และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 221