ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย เนื่องในการจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020)
 


(16 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในการจัดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 (World Toilet Day 2020) ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public Toilet for All

จำนวนผู้เข้าชม 253