ข่าวผู้บริหารสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ
 


วานนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) เวลา 15.00 น. ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมการประชุม นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น และบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

จำนวนผู้เข้าชม 153