ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือกรมอนามัย เดินหน้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๑๕,๕๔๘ อัตรา กระตุ้นจ้างงาน-เศรษฐกิจฐานราก รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว
 


วานนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย และ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑-๔ ของจังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีระยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 156