ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
 


(๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อขยายแนวคิดในการพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และการสร้างทศวรรษที่น่าอยู่ บนฐานทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น โดยมีสุดยอดผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมกว่า ๒,๐๐๐ คน

จำนวนผู้เข้าชม 222