ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 


วันนี้ (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดับดีเด่น ที่มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับ ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ชัยนาท นครนายก สกลนคร ศรีสะเกษ สิงห์บุรี อุดรธานี เลย พระนครศรีอยุธยา และมุกดาหาร

จำนวนผู้เข้าชม 269