ข่าวผู้บริหารชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าหลุก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเงิน 1,204,273 บาท
 


วานนี้ (24 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะรองประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 ณ วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โดยมีนายประวิทย์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน รองผู้จัดการใหญ่สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายธนกฤต รัตนพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางชบาไพร ชุนถนอม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายอนุพันธ์ พานิช หัวหน้าฝ่ายตรวจการสถานธนานุบาล พร้อมด้วยผู้ตรวจการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำภาคและประจำเขต พนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงได้ร่วมขบวนแห่ผ้ากฐินสามัคคีรอบอุโบสถ หลังจากนั้นเดินเข้าสู่พระอุโบสถวัดท่าหลุก นำถวายผ้ากฐิน นำบริวารกฐินทั้งปวงถวายแด่เจ้าอาวาสวัดท่าหลุก ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยมียอดเงินกฐินสามัคคีของชมรมพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,204,273 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน).

จำนวนผู้เข้าชม 231