ข่าวผู้บริหารสถ.วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
 


วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์และร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง อนึ่ง คณะสงฆ์วัดราชบพิธและโรงเรียนวัดราชบพิธตลอดถึงพุทธบริษัทผู้จงรักภักดีต่างมีจิตสมานฉันท์ที่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสนองพระเดชพระคุณเป็นกรณีพิเศษในปีนี้ เนื่องจากเป็นวาระคล้ายวันสวรรคตที่เวียนมาบรรจบเป็นปีที่ 110 กอปรกับด้วยเหตุที่สมเด็จพระปิยมหาราช ทรงพระราชทานสถาปนาวัดราชบพิธขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาล ทั้งยังทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงวางรากฐานการศึกษาทางพระพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ให้เจริญมั่นคงสืบมาตราบกระทั่งปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชม 118