ข่าวผู้บริหารสถ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพ เนื่องใน "วันปิยมหาราช"
 


วันนี้ (23 ตุลาคม 2563) เวลา 06.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้นำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพพร้อมเพรียงกัน

จำนวนผู้เข้าชม 100