ข่าวผู้บริหารสถ. ทอดกฐินสามัคคี วัดบางศาลา จังหวัดอ่างทอง ยอดเงิน 2,195,131 ล้านบาท
 


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ วัดบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางดวงกมล ยิ้มละมัย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาถึงได้ร่วมขบวนแห่ผ้ากฐินสามัคคีรอบอุโบสถ 3 รอบ หลังจากนั้นเดินเข้าสู่ศาลาการเปรียญวัดบางศาลา นำถวายผ้ากฐิน นำบริวารกฐินทั้งปวงถวายแด่เจ้าอาวาสวัดบางศาลา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ โดยมียอดเงินกฐินสามัคคีของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,195,131 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

จำนวนผู้เข้าชม 346