ข่าวผู้บริหารสถ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดอ่างทองวรวิหาร ยอดเงิน 2,850,567 บาท
 


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ วัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางดวงกมล ยิ้มละมัย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเดินทางมาถึงได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 นี้ มีพระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ สุทธิญาโน) เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 9 รูป ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ถวายเครื่องกฐินพระราชทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,850,567 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน).

จำนวนผู้เข้าชม 248