ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 18 ปี
 


วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครบ 18 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางดวงกมล ยิ้มละมัย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากร ในสังกัด สถ. เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารสุวัทนา กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ศาลพระภูมิหน้าประตูทางเข้า ศาลพระภูมิชัยมงคล ศาลพ่อปู่สิงหรา ศาลสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ศาลท่านจุก พระพุทธรูป พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สถ.

จำนวนผู้เข้าชม 198