ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 


เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอาหารกลางวัน ไอศครีมให้แก่นักเรียน และครูพี่เลี้ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อเสริมการพัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน โดยได้รับสารอาหารที่ถูกหลักอนามัยและเหมาะสมกับวัย

จำนวนผู้เข้าชม 676