ข่าวผู้บริหารนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดทาง Facebook Live แฟนเพจ "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ในรายการ "รู้อยู่กับน้ำ" ในประเด็น "คืนชีพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พลิกโฉมการจัดการน้ำประเทศไทย"
 


วันนี้ (19 มิ.ย. 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องคณะทำงานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ กรุงเทพฯ - นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้สัมภาษณ์สดทาง Facebook Live แฟนเพจ "กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ" ในรายการ "รู้อยู่กับน้ำ" ในประเด็น "คืนชีพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พลิกโฉมการจัดการน้ำประเทศไทย" โดยมี ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร.

จำนวนผู้เข้าชม 96