ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ.- อธิบดีกรมอนามัย ประชุมเว็บคอนเฟอเรนซ์ ขอความร่วมมือท้องถิ่นจังหวัด-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด-นายก อปท. ผนึกกำลังดำเนินงานป้องกันโควิด-19
 


วันนี้ (24 เมษายน 2563) ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายทวี เสริมภักดีกุล นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจ สถ. พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จำนวนผู้เข้าชม 565