ข่าวผู้บริหารนายขจร ศรีชวโนทัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 


วันนี้ (11 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. - นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ นายขจร ศรีชวโนทัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมเป็นเกียรติ และมีบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรมกว่า 150 คน ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 933