ข่าวผู้บริหารประธานชมรมแม่บ้าน สถ. พร้อมคณะ มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจวง จ.พิษณุโลก
 


เมื่อวานนี้ (28 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางดวงกมล ยิ้มละมัย รองประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ มอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ชุดที่นอนยางพาราสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้กับน้อง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจวง อบต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ตามโครงการ ?เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง? และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครูและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด , บริษัท สันธิญา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด และท่านผู้มีอุปการะคุณ

จำนวนผู้เข้าชม 367