ข่าวผู้บริหารรองอธิบดี สถ. เปิดอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น
 


รองอธิบดี สถ. เปิดอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น วันนี้ (23 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ทั้งในการจัดทำบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีความคล่องตัวในการจัดบริการสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชน

จำนวนผู้เข้าชม 552