ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 


วันนี้ (20 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวสันต์ ดาตูมะดา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตากใบ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าชม 423