ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
 


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 11.50 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯด้านต่างๆ กว่า 260 คน โดยทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีโครงการฯ ทรงพระราชทานพระราโชบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ทรงปล่อยปลาฉลามและเต่าทะเล และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานสนองพระดำริฯ ทรงทอดพระเนตรการปล่อยเต่าทะเล จำนวน 34 ตัว ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบการประชุมทางไกลวีดิทัศน์พร้อมกันทั่วประเทศ และทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ ในโอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2562 และแผนงานการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม 742