ข่าวผู้บริหารคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
 


วันนี้ (1 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

จำนวนผู้เข้าชม 517