ข่าวผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดประชุมคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ ประจำปี 2563
 


วันนี้ (25 ธ.ค. 2562) เวลา 09.30 น. ณ ห้องกองบัญชาการบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่ เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกสตรีดีเด่นด้านการบริหารงานปกครองท้องถิ่น/ท้องที่

จำนวนผู้เข้าชม 502