ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการ (ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ
 


เมื่อวานนี้ (๒๙ พ.ย.๒๕๖๒) ณ ท้องสนามหลวง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เยี่ยมชมการเตรียมความพร้อมในการจัดแสดงนิทรรศการ (ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ ที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๕-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยได้ร่วมจัดแสดงผลงานที่โดดเด่นของแต่ละ อปท. ในการนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้เข้าชม 405