ข่าวผู้บริหารคณะผู้แทน สถ. ร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
 


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 307 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) กรุงเทพมหานคร คณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนายวรภพ วิริยะโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาช่องทางการรับฟังความเห็นของประชาชน และเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นประธานในที่ประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 417