ข่าวผู้บริหารสถ. เชิญชวนคนไทยร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562
 


เมื่อวานนี้ (15 พฤศจิกายน 2562) เวลา 17.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย

จำนวนผู้เข้าชม 401