ข่าวผู้บริหารสถ. จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 


เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุม

จำนวนผู้เข้าชม 377