ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อสถ. และนางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. พร้อมด้วยนายขจร ศรีชวโนทัย ร.อสถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สถ. ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ
 


เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสุวัทนา และห้องประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีฯ ชั้น ๒ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 483