ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์และกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2562
 


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีทางสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น ในเวลา 09.00 น. ได้ร่วมเป็นเกียรติในการอบรมสัมมนาเรื่อง "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อปท. กับการขับเคลื่อนโครงการนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทย ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุในท้องถิ่น" สำหรับการจัดงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 2,600 คน ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ

จำนวนผู้เข้าชม 672