ข่าวผู้บริหารนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ที่เป็นกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษาของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
 


วันนี้ (๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ประธานสภาเทศบาล ที่เป็นกรรมาธิการบริหารและที่ปรึกษาของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าชม 580