ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ สถ. จำนวน ๑๐ ราย ยกย่อง มีบุญคุณต่อท้องถิ่นไทย
 


เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการจัดงาน (เพราะท่านดี มีบุญคุณ ต่อท้องถิ่น) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดี สถ. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดี สถ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชม 466