ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. มอบรางวัลชนะเลิศตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) ประจำปี ๒๕๖๒ ชวนเยาวชนไทยปฏิบัติตามคำสอน พลเอก เปรม (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน)
 


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ชิงรางวัล (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ดร.ดาราวรรณ ศรีกาญจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม 176