ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (สตรีสมุยรวมพลัง สร้างสรรค์วันสตรีไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอเกาะสมุย นายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นางพิมพ์พร ทองสุข ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครเกาะสมุย สมาชิกองค์กรสตรีอำเภอเกาะสมุย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

จำนวนผู้เข้าชม 936