ข่าวผู้บริหารอธิบดี สถ. นำปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย จ.ชัยนาท มุ่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์
 


เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เขาขยาย ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคลากรของส่วนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้เข้ารับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ พร้อมด้วย นายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และชมรมกลุ่มคนรักเขาขยายและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกไม้บริเวณพื้นที่เขาขยาย

จำนวนผู้เข้าชม 476