ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ (ส่งความรู้ สร้างความสุข) ปี ๒
 


เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานงาน School Roadshow กิจกรรมใน โครงการ (ส่งความรู้ สร้างความสุข) ปี ๒ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ โดยมี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายอนันต์ ทรัพย์วารี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้านการศึกษาท้องถิ่น นางสาวนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑ นายทองหนัก สิริมาตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันลัด ในฐานะหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายคุ้งบางกะเจ้า และ นายณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดป่าเกด จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม 307