ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้าน สถ. นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายทวี เสริมภักดีกุล ร.อสถ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สถ. ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 


เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสันติธร ยิ้มละมัย และนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จำนวนผู้เข้าชม 84