ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อสถ. พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้าน สถ. เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวเปิดโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ของ อบต.บางบัวทอง
 


เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวเปิดโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดร.ชนาธิป ผาริโน อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงษ์ นายอำเภอบางบัวทอง ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทองและประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต นายชรินย์ โพธิ์เจริญรักษ์ ประธานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบางบัวทอง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม 68