ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา ต. พระธาตุ อ. แม่ละมาด จังหวัดตาก
 


เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทัศน์ อติวรรณาพัฒน์ นายอำเภอแม่ระมาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ บ้านพะกอยวา ต. พระธาตุ อ. แม่ละมาด จังหวัดตาก

จำนวนผู้เข้าชม 22