ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
 


เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาปลูกต้นกล้าแห่งความดีเพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษเรื่อง การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า ๕๐๐ คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นยางนา และต้นสัก อย่างละ ๑,๐๐๐ ต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท