ข่าวผู้บริหารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม (การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว)
 


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง พบปะประชาชนจังหวัดพิจิตร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรม (การพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนในจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับ ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมคณะด้วย ณ บริเวณบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

จำนวนผู้เข้าชม 8