ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดห้องฟิตเนสและเรือนพยาบาลบุญไกรสร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ
 


เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดห้องฟิตเนสและเรือนพยาบาลบุญไกรสร พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คุณครูที่มีผลงานดีเด่นทางวิชาการ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธนเสฏฐ์ ชัยสงครามธนธัต นายกเทศบาลเมืองบัวขาว นายนพดล วัฒายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิทยาธร บุญไกรสร ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาว นายนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ อดีตเลขานุการประธานองคมนตรี และพระครูสมุห์วัชระ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆัง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว เทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์