ข่าวผู้บริหารนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
 


วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมแถลงสรุปผลการดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐-๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาของการรณรงค์ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด (ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร) เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนใน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีปิดด้วย