ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนแบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่
 


เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน แบบครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ (บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด) พร้อมเข้าชมโรงไฟฟ้าขยะ โรงคัดแยกขยะ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ และขึ้นหัวกองขยะ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอภิสิทธิ์ วรรณตุง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ